Ariana News 8pm News 12 Aug 2017 | آریانا نیوز خبرهای دری، ۲۱ اسد ۱۳۹۶

تجلیل از روز جوانان با هشدار ها و وعده ها
ادامه نبرد در میرزا اولنگ بدون بیشرفت
نگرانی کشور های منطقه از تقابل امریکا و کوریای شمالی