یادداشت‌های سپنتا؛ روایتی 'دست‌اول' از سیاست افغانستان معاصر

نگاهی به "سیاست افغانستان؛ روایتی از درون" خاطرات رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان. دو سال قبل که حامد کرزی درباره جنجالی‌ترین اتفاقات سیزده سال زمامداری‌اش توضیحاتی می‌داد، چند بار گفت: "سپنتا صاحب شاهد است".