پنتاګون: امريکا د سورئي د الوتکې تر ويشتلو وروسته په سوريه کې د خپلو الوتکو موقعيتونو ته تغيير ورکړی دي

دامريکا متحده ايالاتو په سوريه کې د سورې ښکاري الوتکې تر ويشتلو وروسته د هغه هيواد په هوائي حريم کې د خپلو الوتکو ځای ته د خونديتوب په موخه بدلون ورکړی دي. دامطلب تاس اژانس ورکړی دي.