پاکستان کې د اسلامي سرمایه کارۍ په نامه د خلکو لوټلو په سر ۷ تنه سزا شوي

د اسلامي سرمایه کارۍ په نامه په ګرد پاکستان کې د ۳۳ زرو نه سوا کسانو نه ۳۱ اربه روپۍ لوټل شوي. په متاثره خلکو کې زیات تره کونډې او ریټاېر سرکاري نوکران وو.