واکنش تند ارگ به سخنان اخیر کرزی

شاه حسین مرتضوی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در واکنش به سخنان اخیر حامد کرزى گفت که استراتیژی آمریکا پیام جنگ نه، بلکه پیام صلح را به همراه دارد.