هند سره د بار وړونکو الوتنو پيل

له کابله ډيلي ته د کرنيزو توکو ډکې الوتکې په الوتنې سره د افغانستان او هند ترمنځ په رسمي ډول د يوه هوايي دهلیز کار پیل شو.