هشدار نی به رسانه‌ها! "مسایل قومی و مذهبی نباید دامن زده شوند"

اداره حمایت از رسانه‌های آزادی افغانستان یا نی می‌گوید، پس از این اگر رسانه‌های خبری و خبرنگاران در گزارش‌های شان مسایل مذهبی و قومی را دامن بزنند ...