نقش قطر در حل بحران افغانستان

پایگاه خبری فلسطین : قطر کماکان می‌تواند با میزبانی از نشست‌های آشتی افغانستان نقشی کلیدی در حل بحران این کشور داشته باشد .