مسیر مواصلاتی ولسوالی میرامور دایکندی توسط افراد مسلح مسدود شده‎است

از ۱۰ روز به این طرف مسیر تدارکاتی بخش گیروی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی با ولسوالی ناهور ولایت غزنی توسط افراد مسلح مسدود شده که ...