محمد بن سلمان پادشاه آینده عربستان است

یک فعال اماراتی و نزدیک به ولیعهد ابوظبی در توییتر خود با اشاره به قریب الوقوع بودن سرنگونی ولیعهد سعودی نوشت: محمد بن سلمان پادشاه آینده عربستان است.