له کابله د زراعتي توکو لومړنۍ الوتکې هند ته لاړه

افغان ولسمشر د هند او افغانستان تر منځ د هوايي دهلیز په پرانيسنته کې د کنایې په ډول پاکستان ته پیغام ورکړ چې د افغانستان له دې ګام دې درس واخلي. "هر څوک چې زموږ لپاره بحران جوړوی دا درس دې واخلي چې موږ بحران په فرصت بدلوو".