عوامل عمده نا امنی در ولایت کاپیسا کدام‌ها اند؟

تهدیدات امنیتی گروه‎های مسلح غیر مسئول در ولایت کاپیسا از مشکلاتی دانسته می‎شود که مردم از آن شکایت ...