عضو شورای روابط خارجی امریکا: حمله ایران به داعش، یادآوری به عربستان که پا را از گلیم فراتر نبرد

عضو شورای روابط خارجی امریکا می‌گوید حمله موشکی ایران به داعش برای امریکا این پیام را دارد که هرگونه تحرک یا حمله به سرزمین خودش را نادیده نخواهد گرفت.