عادی شدن روابط بین عربستان و اسرائیل

ریاض خواستار تشکیل دولت فلسطین در سرحدات 1967 میلادی در ازای عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل است.