سقوط دادن طیارۀ جنگی سوریه و هشدار روسیه به امریکا

روسیه هشدار داد که طیاره های ائتلاف به رهبری ایالات متحده را در ساحات مرکزی سوریه منحیث اهداف بالقوه پی گیری خواهد کرد.