سفارت آمریکا در کابل: عناصر تنگ‌نظر سیاسی عامل خشونت تظاهرات روز جمعه بودند

سفارت آمریکا در کابل با انتشار بیانیه‌ای گفته در حالی‌که از تظاهرات مسالمت‌آمیز در جامعه دموکراتیک استقبال می‌کند، در تظاهرات روز جمعه در کابل برخی عناصر سیاسی "تنگ‌نظرانه" از این فرصت استفاده کرده و به خشونت دامن زدند.