زنان جنگجو داعشی در ننگرهار

مقام امنیتی افغان: زنان داعشی در ننگرهار افغانستان با مردم محلی می‌جنگند