رییس اجراییه: تروریزم تهدید مشترک برای کابل و مسکو است

رییس اجراییۀ افغانستان می‌گوید تروریزم تهدید مشترک برای افغانستان، روسیه و دیگر کشورهاست.