رنبیر کپور: بالیووډ کې 'خپل او خپلوان' پالل کېږي

پر بالیووډ له پخوا د 'خپل او خپلوانو' د پاللو تورونه وو، خو لومړی ځل یې د یوې سترې فلمي کورنۍ غړی پر شتون اعتراف کوي.