د امریکا پولیسو د اردوغان ساتونکو سره شخړې په تړاو دوه تنه نیولي

د امریکا پولیس وایي، هغه دوه تنه یې نیولې چې د دوی په وینا په واشنګټن کې د ترکیې سفارت مخ ته ...