داټومي وسلو قاچاق!دمشرف څرګندؤنو پاکستان نړۍ کې رسوا کړی

د پاکستان خارجه دفتر د هېواد د باندينو چارو پحقله د سينټ کميټې ته ويلي چې دپخواني پوځي امر پرویز شرف لخوا شمالي کوریا ته دپاکستان له لوري د جوهري موادو د ورکولو بیان په نړیوال کچ پاکستان رسوا کړی دی.