خروج امریکا از یونسکو

در وزارت خارجه،خروج ایالات متحده امریکا ازیونسکو را اعلام کردند.