تلفات غیرنظامیان از حملات هوایی آمریکا در افغانستان 1.5 برابر افزایش یافته است

براساس گزارش"یوناما " در افغانستان ، شمار قربانیان حملات هوایی میان جمعیت محلی این کشور از ابتدای سال جاری به بیش از 50 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2016 افزایش یافته است.