تلاش نیمه‌شبی پولیس کابل برای برچیدن خیمه تحصن+ویدیو، عکس

گارنيزون و پوليس كابل برای متفرق ساختن و برچیدن چادر اعتراض کننده ها، بالای جوانان عدالت خواه جنبش رستاخیز از بم دستی و گلوله كار ميگيرند و چند تن تا حالا زخمي شدند.