تجاوز دو جوان زیر سن به دختر 7 ساله در کندز

سما دختر 7 ساله که نان‌آور خانواده خود نیز بود در ولسوالی "خان آباد"، کندز شیر فروشی می‌کرد.