بیت المقدس: د اوو زرو کلونو خونړی تاریخ

لرغونی بیت المقدس "یروشلم" ښار د تاریخ په اوږدو کې د خونړیو جګړو، انقلابونو او شخړو شاهد و.