انتقال افراد انتحاری توسط دو عضو پارلمان به داخل شورای ملی

شماری از اعضای مجلس نمایندگان ادعا دارند که طبق اطلاعات امنیتی، دو عضو پارلمان در صدد انتقال افراد انتحاری به داخل شورای ملی می‌باشند.